« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu XVII istung

Viru-Nigula Vallavolikogu XVII istung toimub neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 algusega kell 17.00 Kunda Muusikakoolis
 
Päevakord:
 
1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ tutvustamine 
Ettekandja: OÜ KT Europroject Management konsultant- Katrin Suursoo
 
2. Viru-Nigula Kultuurikeskuse tegevuse aruanne
Ettekandja: kultuurikeskuse direktor Kristi Onkel
 
3. Viru-Nigula valla jäätmehoolduseeskiri, esimene lugemine 
Ettekandja: keskkonnaspetsialist Heiko Källo
 
4. Viru-Nigula vallas Kunda linnas reformimata riigimaal asuva ehitise peremehetuks tunnistamine
Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast
 
5. Viru-Nigula vallas Kunda linnas asuvate ehitiste peremehetuse tuvastamise menetluse algatamine
Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast
 
6. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
Ettekandja: vallasekretär Krista Engelbrecht
 
7. Hariduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar
 
8. Esindaja nimetamine Vasta Kooli hoolekogusse
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar
 
9. Esindaja nimetamine Aseri Muusikakooli hoolekogusse
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar
 
10. Nõusoleku andmine vallale vara soetamiseks
Ettekandja: vallavanem Einar Vallbaum
 
11. Määruse kehtetuks tunnistamine 
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar
 
12. Varade tasuta üleandmine valla tütarettevõttele OÜ Aseri Kommunaal
Ettekandja: majandusvaldkonnajuht Raido Tetto
 
13. Informatsioon