« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu VIII istung

Volikogu toimub 28.03.2018 Kunda Ühisgümnaasiumis

Päevakord:

1. Viru-Nigula valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, 2. lugemine

     Ettekandja: finantsjuht Helen Ruberg

2. Viru-Nigula valla põhimääruse kinnitamine, 2. lugemine

     Ettekandja: vallasekretär Krista Engelbrecht

3. Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavate asutuste asutamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise  korra kinnitamine, 2. lugemine

     Ettekandja: vallasekretär Krista Engelbrecht

4. Teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine

     Ettekandja: haridusjuht Merike Trumm 

5. Valla lasteaedade lasteaiaõpetajate ja lasteaia õpetaja abide puhkusemäärade ühtlustamine

     Ettekandja: haridusjuht Merike Trumm 

6. Lapsevanemate poolt kaetava osa ühtse määra kehtestamine valla lasteaedades

     Ettekandja: haridusjuht Merike Trumm 

7. Viru-Nigula valla õpilastele sõidusoodustuste andmise tingimused ja kord

     Ettekandja: haridusjuht Merike Trumm 

8. Nõusoleku andmine maa müügiks välismaalasele

     Ettekandja: planeerimis- ja  maakorraldusspetsialist Marit Laast 

9. Jõeääre katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

     Ettekandja: planeerimis- ja  maakorraldusspetsialist Marit Laast

10. Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi kord        

      Ettekandja: kultuuri- ja noorsootöö juht Keio Soomelt

11. Müügipileti hinna kehtestamine

    Ettekandja: kultuuri- ja noorsootöö juht Keio Soomelt

12. Bussi rentimiseks riigihanke tulemuse kinnitamine ja lepingu sõlmimiseks loa andmine

     Ettekandja: majandusvaldkonna juht Raido Tetto 

13. Viru-Nigula valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine, 3. lugemine

     Ettekandja: finantsjuht Helen Ruberg

14. Informatsioon