« Tagasi

Viru-Nigula vallavalitsus (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema hankes „Kunda ranna laudtee ehitus".

Töö teostamise asukoht: Kunda rand, Kunda linn, Viru-Nigula vald.
Tööde kirjeldus: vt. tehniline kirjeldus.
Enne pakkumuse esitamist palume objektiga tutvuda kohapeal ja täpsustada tööde teostamise mahud ning tingimused (vt. tehniline kirjeldus).
Tööde teostamise tähtaeg: 20. juuni 2019.a.
Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist Hankijale.
Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22. aprill 2019.a, kell 11.00.
Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks „Kunda ranna laudtee pakkumus 22.04.2019".

Kvaliftseerimistingimused:

1) Pakkujal peab olema registreering MTR'is tegevusala Ehitamine ja tegevusala liik üldehituslik ehitamine. Hankija kontrollib läbi Majandustegevuse registri.

2) Pakkuja 2017.a majandusaasta käive peab olema vähemalt 130 000 eurot. Hankija kontrollib Pakkuja käivet läbi Äriregistri. Juhul, kui Äriregistrist nähtub, et 2017.a majandusaasta aruanne on esitamata ei kvalifitseeri Hankija Pakkujat.

3) Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga riiklike maksude osas pakkumuse esitamise päeva seisuga. Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. Hankija kontrollib kõikide pakkujate maksuvõla puudumist pakkumuse esitamise päeva seisuga läbi Maksu- ja Tolliameti registri.

Täiendav informatsioon: Heiko Källo, tel. 5374 1160, e-post: heiko.kallo@viru-nigula.ee