« Tagasi

Taotlusvoor „Eesti kultuur maailmas“

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit läbi muusika, kirjanduse, etenduskunstide, filmikunsti, kujutava kunsti, muuseumide, rahvakultuuri, arhitektuuri, disaini ja väliseesti kogukondadega seotud kõrgetasemeliste kultuurisündmuste toetamise.

2019. aasta teine voor avaneb 15. aprillil ja taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai.

Toetust võivad taotleda:
• Eestis registreeritud juriidilised isikud.
• Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.
• Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

Taotlusvoorust eraldatava toetuse alampiir projekti kohta on 4000 ja ülempiir 60 000 eurot.

Lisainfo: https://www.kul.ee/et/eesti-kultuur-maailmas