« Tagasi

Paneme üheskoos Aseri Rahvamaja tööle

Kaks aastat tagasi peale Eesti omavalitsuste haldusreformi olime suure väljakutse ees nagu paljud teised liidetud vallad. Seda nippi kuidas panna kohe toimima kolm niivõrd erineva, kuid erilise taustaga omavalitsust ma jagada ei oska, kuid uusi kogemusi olen selle paari aastaga saanud küllalt.

Peale ühinemist jõudsime ühiste arutelude tulemusena otsuseni, et esimestel aastatel vaatame, kuidas olemas olevad allasutused ja äriühingud toimivad, kogume statistikat ning alles siis teeme vajadusel suuremaid ja raskemaid otsused. Jätkusuutliku toimimise eesmärgil plaanitavad muutused pole üldjuhul rasked mitte kohaliku võimu, vaid pigem kohaliku kogukonna mõistes. Numbritele otsa vaadates räägivad need oma keelt. Näiteks toimus Kunda Klubis ja Viru-Nigula Rahvamajas eelmisel aastal poole rohkem sündmusi kui Aseri Rahvamajas ning esimesed teenisid seeläbi kolm korda rohkem tulu. Lisaks vajab Aseri Rahvamaja pikemas perspektiivis väga suuri investeeringuid samal ajal kui valla teised kultuurihooned on juba rekonstrueeritud.

Tuleb tunnistada, et lähtuvalt ühinemiseelse Aseri võimu otsustest ja arengukavast, asutuse finantsilistest näitajatest ning maja üldisest seiskorrast, olen tulevikku viseerides Rahvamaja kolimise küsimustele tõsiselt mõelnud. Siinkohal rõhutan veelkord, et ühinenud Viru-Nigula valla valitsus ega volikogu pole Aseri Rahvamaja müümist arutanud. Täna võin öelda, et me arvestame oma kogukonna valjuhäälse arvamusega ning rahvamaja müügi plaani ei pea.

Aseri Rahvamaja on ajalooliselt inimestele väga oluline paik ning leian, et peame andma kogukonnale võimaluse see maja tööle panna. Siinkohal pean silmas eelkõige aktiivset koostööd, ürituste korraldamist, ideede genereerimist ja nende ellu viimist. Aseris elavad erinevatest kultuuridest pärit inimesed, kel on kõigil oma tavad ja kombed ning ma usun, et mitmekultuursus on meie tugevus. Olen jätkuvalt arvamusel, et kultuuri hoiame, arendame ning väärtustame me eelkõige ühise hea koostöö tulemusel ning ma siiralt loodan, et Aseri inimesed suudavad oma innukuse ning pealehakkamisega sellele majale elu sisse puhuda.

Einar Vallbaum

Viru-Nigula vallavanem