« Tagasi

Ootame ettepanekuid valla tunnustusavalduste andmiseks

Koos Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega on heaks kombeks saanud ka meie tublimate kodanike, ühenduste ja ettevõtjate tunnustamine.

Viru-Nigula Vallavalitsus on kehtestanud ühtse vallas tunnustusavalduste andmise korra, millega saab lähemalt tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/414122018030

Nimetatud korra lisas 3 on esildise vorm, mis tuleb määruses nimetatud tähtajaks esitada hiljemalt 31. jaanuariks SIIT või saata Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile: vallavalitsus@viru-nigula.ee  

(välja arvatud taotlused aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmiseks, mille esitamise tähtaeg iga-aastaselt on 15. november). Otsuse aukodaniku tiitli või teenetemärgi saamiseks langetab vallavolikogu, teiste kategooriate osas Vallavalitsus ja/või vallavanem.

Taotlusi tunnustamiseks võivad esitada kõik Viru-Nigula vallas elavad ja tegutsevad juriidilised ja füüsilised isikud, volikogu komisjonid, volikogu liikmed, vallavalitsus, vallavanem jne.  

Lisaks aukodaniku tiitli ja teenetemärgi andmisele võidakse valla tunnustusi jagada järgmistes kategooriates:
- elutöö preemia;
- aasta tegu (korras nimetatud eluvaldkondades);
- aunimetus (erinevates taotluse esitaja enda määratud kategooriates, nt heakorrastatuim küla, aktiivseim kodanikuühendus, aasta treener, aasta mees- ja/või naissportlane jne);
- tänukiri.

Esildisel tuleb kindlasti piisavas mahus ja arusaadavalt kirjeldada kandidaadi teeneid ning tänukirja taotlemisel sõnastada ka tänukirjale kirjutatav tekst.

Loodetavasti kasutate antud võimalust, sest esildiste (st väärikate kandidaatide) puudumisel jäävad meie tublimad tunnustamata.