« Tagasi

Õiglase kaubanduse sõbra märgis

Õiglase kaubanduse sõbra märgis on suunatud organisatsioonidele, kes oma töös ja tegemistes tõstavad esile õiglast kaubandust, kasutavad vastavaid sertifitseeritud tooteid, on teerajajad ja valmis teisi inspireerima. Õiglase kaubanduse sõbraks kandideerimine on avatud 14. veebruarist ja kestab kuni 31. märtsini. Uusi sõpru tunnustame 2019. a mais.

 

MTÜ Mondo on õiglase kaubanduse sõbra tunnustust andnud välja 2014. aastast alates. Seni on märgise saanud 56 erinevat organisatsiooni ja ettevõtet, kelledest 51 on jätkuvalt tegevad. Tunnustuse andmine on rajatud usaldusele ja heale tahtele, mitte rangetele kriteeriumitele. Märgisele saab kandideerida, täites avalduse siin.

 

Ootame sel aastal kandideerima kohalikke omavalitsusi, sest noored peavad oluliseks kohalike omavalitsuste sotsiaalset vastutust ja arvestamist arengumaade töölistega (68%). 15-19 aastastest noortest 65% on näinud või tunnevad Fairtrade'i märgist; 33% nendest ostavad Fairtrade'i toodet iga kord, kui selleks võimalus avaneb ning suur osa (72%) on valmis Fairtrade'i tooteid ostma ka edaspidi. Uuringu tegi Mondo koostöös 18 kooliga ning sellest võttis osa 1168 õpilast.  


Iga Eesti kohalik omavalitsus saab panustada kestlikusse arengusse pakkudes võimalust nautida nii sisult, tootmiselt kui ka tarnimiselt õiglaselt toodetud toitu ja tooteid: lähtuge õiglase kaubanduse põhimõtetest ka sotsiaalsete ja keskkonnasõbralike riigihangete tegemisel. Mondo on koostanud hangete koostamise juhendi.

  

Õiglase kaubanduse sõbrad võivad olla kõik ettevõtted ja organisatsioonid, kes:

 

- kasutavad, müüvad või toodavad õiglase kaubanduse ja eriti Fairtrade'i märgisega kaupu;

- panustavad õiglase kaubanduse väärtuste levitamisse ja võtavad osa õiglase kaubanduse nädalast;

- toovad kasutuses või müügis olevad õiglase kaubanduse tooted esile oma infokanalites, sotsiaalmeedias, kodulehel ja materjalides;

- käituvad solidaarselt ja vastutustundlikult.

 

Õiglane kaubanduse põhimõtte kohaselt saavad kõik panustada maailma võrdsemasse arengusse. Sellist kaubandusmeetodit rakendatakse toorainele ja kaupadele, mis on pärit arenguriikidest, kuid mida tarbitakse enamjaolt arenenud maades - kohv, tee, suhkur, kakao, troopilised puuviljad, šokolaad, puuvill jms. Õiglase kaubanduse tuntuim märgis on Fairtrade. Meeldetuletuseks rahvusvahelised õiglase kaubanduse tingimused: toote miinimumhind peab katma kõiki kulusid; hind peab sisaldama toetust (lisatasu), mis lähtub maailmaturu hinnast; keelatud on laps- ja orjatöö kasutamine ning tootmine on olnud keskkonnasäästlik.

 

Õiglase kaubanduse märgistega kaupadega ostame paremat tulevikku, sest need panustavad otseselt arenguriikide majandusse ning ühiskonda ja nii ka meie enda tulevikku.