« Tagasi

MTÜ Kodukandi suurüritus ootab osalema

 

Maapäev

26-28. juuli Räpina, Põlvamaa

                TUGEV KÜLA = TUGEV RIIK !

 

 

 

Reede 26. juuli

10.00 – 16.00              „ Kogu Eesti elab" Delegatsioonide tutvumisreisid Põlvamaa küladesse

16.30 – 17.30              Delegatsioonide saabumine Räpinasse, majutamine

18.00 – 19.30              Maapäeva avatseremoonia

                                    - Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaidi kõne maapäevalistele;

                                    - Aasta Küla 2019 välja kuulutamine.

20.00   - 21.30            EV100 – Kodukandi kingitus Eesti küladele Räpina kirikus

21.45 -  24.00             Õhtusöök „Maakondade maitsed"  ja kohalik kultuuriprogramm.

 

Laupäev 27. juuli 

 

8.00- 9.30         Hommikusöök

10.00- 10.20     Tere hommikust, Eestimaa külad! Avakõne

10. 30- 11.45     „ Eesti 2035 "  teemakodade avapaneel koos valdkondlike ekspertidega.

 

12.00–  14.00    Teemakojad „ Tugev küla ja tugev omavalitsus loob tugevat riiki"

Teemakodade tulemusel täiendatakse Maapäeva manifesti teksti ning võimalusel lepitakse

Teemakodade raames kokku ühiseid tegevussuundi , mida peale Maapäeva kogukonnad koos omavalitsustega ellu saavad viia. Teemakodasid juhivad Kodukandi partnerid ja valdkondlikud eksperdid koos Kodukandi esindajatega.

 

Teemad:

1. Kuidas korraldada sotsiaaltööd kogukonnaga koos.

2. Ettevõtlik küla, sotsiaalne ettevõtlus ja töökohad.

3. Sotsiaalne innovatsioon täiskasvanute hariduses.

4. Kogukondade poolt juhitud arengumeetodid uuel EL eelarveperioodil.

5. Turvaline kogukond ja valmisolek kriisideks.

6. Kuidas rakendada avatud valitsemise põhimõtteid  külade ja omavalitsuste koosloomes.

7. Külavanema kui kogukonna eestvedaja kompetentsid.

8. Kultuur on see, mida ei saa pärida, seda tuleb pärandada!

9. Mida toob maapiirkondadele kaasa uus Põllumajanduse ja kalanduse arengukava.

10. Vabatahtlikkus ja külaelu eestvedamine põhja ja Baltimaade näitel.

11. Noorte parlament. Mis toob noored maale?

12  Kuidas me kestame? Kuidas kogukonnad saavad panustada omavalistuste tervisenõukogude töösse!

 

14.15- 15.30    Lõuna

15.30- 17.30    Heade ideede turg : Turul saab tutvuda ja ka ise tutvustada häid algatusi,

jagada omavahel edulugusid ja leida koostööpartnerid oma uute  ideede elluviimiseks. 

Kogemuslugusid kuulete järgmiste näidete puhul

- Rahvusvaheline koostöö sotsiaalse ettevõtluse toetamiseks (Kreeka).

-  Innovaatilised külad ehk SMART Villages.

- Sotsiaaltöö kogukodades (Soome).

- Maakondade edulood/ parimad praktikad.

- Hooliva kogukonna koostöömudel rahvatervises.

- Järvamaa Külade Ülikool.

- Maal elamise päev 28. septembril.

- jm.

 

08.00- 19.30    Õhtusöök

20.00- 02.00    Õhtuprogramm „ Kui pidu, siis olgu ikka pidu" 

 

Pühapäev 28.juuli

8.00- 9.30       Hommikusöök

10.00- 11.30   Suud puhtaks! Mida plaanib valitsuskoalitsioon teha ära maaelu arendamiseks.  

11.30- 12.30   Eesti Külade XII Maapäeva lõputseremoonia.

-  Täiendatud Maapäeva Manifesti uuenduste üleandmine  EV valitsuse esindajale.

- XIV Maapäeva korraldaja väljakuulutamine.        

12.30- 13.30   Kerge lõuna  ja kojusõit

 

Maapäeva ajal:

  • EV 100 maaelu tegude näitus.
  • Teenusepakkujate minimess (laupäeval).
  • EV 100 taotlusvooru projektinäidete näitus.

Registreerimine: virumaalootus@gmail.com