« Tagasi

Lood uusi töökohti maale? PRIAst saad taotleda kuni 150 000 € toetust!

 Kuni 9. oktoobrini saab e-PRIAs esitada  taotlusi maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse (MAK alameede 6.4) saamiseks.

Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetuse suurus on kuni 150 000 €.

Selle taotlusvooru eelarve lubab toetusi määrata 12 miljonit eurot ja see jaguneb kahe sihtgrupi vahel: põllumajandusettevõtjatele 4,8 ja mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele 7,2 miljonit eurot. Toetuse osakaal põllumajandustootjal kuni 50% abikõlbliku kulu maksumusest ning mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleval ettevõttel kuni 40% abikõlbliku kulu maksumusest. Toetus on ette nähtud ettevõtte arenguks vajalike tootmisvahendite soetamiseks.

Toetust saab kasutada:
* masinate ja seadmete ostmiseks (välja arvatud määruse § 6 punktis 11 nimetatud masin või seade);
* ehitise rajamiseks ja hoone parendamiseks;
* rändkaupluse ja selle sisseseade ostmiseks.