« Tagasi

Lääne-Virumaa aasta tegu

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja ajaleht Virumaa Teataja kuulutavad välja juba 16 korda Lääne-Virumaa aasta teo konkursi. Kandidaate saab esitada kuni 10. detsembrini (kaasa arvatud). Selleks tuleb saata kiri, kus on märgitud, milline on tunnustust vääriv tegu ja miks tuleks seda esile tõsta, samuti tegija nimi ja kontaktandmed, Virumaa Teataja toimetusse aadressil Laada 27, 44310 Rakvere või e-posti aadressil eva.samolberg-palmi@virumaateataja.ee.  Kandidaate võivad esitada nii üksikisikud kui ka organisatsioonid ja asutused. Oluline on silmas pidada, et valitakse kaks aasta tegu: üks isikuteo ja teine ettevõtte/asutuse/organisatsiooni ehk ühisteo kategoorias. Aasta teo valimisel lähtutakse järgmistest kriteeriumidest: eriline edu; vajalik ja kordaläinud suurüritus; oluline ehitis või loominguline saavutus; paik või asi, mida võib pidada 2018. aasta märgiks. Aasta teo tiitli vääriline on tegu või sündmus, millest räägitakse ka tulevikus kui märgist kodukülas, -vallas, -linnas, -maakonnas. Aasta teo toimkond valib pärast 10. detsembrit välja rahvahääletusele minevad nominendid, seejärel avaldatakse need hääletamiseks. Toimkonda kuuluvad Virumaa Teataja, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Lääne-Viru keskraamatukogu esindajad. Hääletamine kestab kolm nädalat, kusjuures hääletada saab meilitsi, kirja teel ja kõikides maakonna raamatukogudes. Konkursi võitjaid autasustatakse pidulikul vastuvõtul.