« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja AS OG Elektra kuulutavad välja konkursi 2017.a noorte ja noorsootöösse panustajate preemiate väljaandmiseks

Konkursi eesmärk on arvestada ja tunnustada noorte saavutusi maakonnas, noorte eluolu parandamisele kaasaaitamises, vaba aja veetmise võimaluste arendamises, noorte huvide eest seismises, noorte omaalgatusliku tegevuse ja ettevõtlikkuse propageerimises.

Kandidaate saab esitada kokku neljas kategoorias, neist kolmes esimeses on AS OG Elektra ja VIROLi poolne rahaline preemia ning auhindadega toetab ka Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskus.

Kandidaate saab esitada alates 15. aprillist kuni 1.juunini aadressil: http://www.virumaa.info/konkurss_noor_tegija

Kategooriad:

"Aasta noor tegija"-premeeritakse ettevõtlikku ja silmapaistavat noort, kes on oma tegevuste, aja ja oskustega panustanud maakonnas noorsootöö arendamisse ning tegutsenud ühiskonna heaks.

"Aasta noorteühendus" -premeeritakse noorteorganisatsiooni,  -osaluskogu, -ühendust, -gruppi  või õpilasfirmat, mis on positiivselt mõjutanud noorte elusid, arendanud noortes ettevõtllikkust  ning panustanud aktiivselt maakonna noorsootöö arengusse.

 "Aasta noortetegu"-premeeritakse ühte konkreetset noorte algatatud ja läbiviidud projekti, mis on kaasanud ja mõjutanud maakonna noori, tõstatanud olulisi teemasid, parandanud noorte  heaolu ja vaba aja veetmise võimalusi.

 "Aasta noorte sõber" -tunnustatakse inimest, asutust, ettevõtet, omavalitsust, kes on toetanud noorte projekte või algatusi, kaasanud noori otsustusprotsessidesse, loonud noorte vabaaja veetmiseks soodsaid tingimusi, olnud toetav noortealgatuste suhtes, korraldanud noortele suunatud harivaid ja silmaringi laiendavaid üritusi ja tegevusi.

Konkursi statuudiga saab tutvuda: http://www.virumaa.info/liit/koostoo/aid-10822/Konkurss-noorte-ja-noorsoot%C3%B6%C3%B6sse-panustajate-tunnustamiseks