« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL)  kutsub üles esitama kandidaate üleriigilise tunnustussüsteemi "Eestimaa õpib ja tänab" konkursile, mille eesmärk  on tunnustada ja tutvustada üldsusele Lääne-Viru maakonna haridustöötajate  tegevust, selgitada tehtud töö  tulemuste põhjal välja maakonna haridustöötajaid, kes on oma töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

 

Maakondlik konkurss on seotud üleriiglise konkursiga. Laureaadid valitakse 

12 üleriigilises ja 2 maakondlikus kategoorias. Kandidaate üleriigiliselt tunnustatud kategooriate auhindadele saab esitada 13.maini Haridus-ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/gala, kust leiab ka tunnustamisstatuudid.

 

Üleriigiliselt tunnustatud kategooriad on:

Aasta lasteaiaõpetaja,

Aasta klassiõpetaja,

Aasta klassijuhataja,

Aasta põhikooli aineõpetaja,

Aasta gümnaasiumiõpetaja,

Aasta kutseõppeasutuse õpetaja,

Aasta õppejõud,

Aasta tugispetsialist,

Aasta õppeasutuse juht,

Haridusasutuse aasta tegu,

Aasta hariduse sõber

Elutööpreemia.

 

VIROLi moodustatud maakondlik komisjon valib igasse kategooriasse (välja arvatud kategooria Aasta õppejõud) esitatud kandidaatide seast  ühe kandidaadi esitamiseks üleriigilisele komisjonile. Komisjoni esitatud kandidaat on ka laureaat vastavas kategoorias Lääne-Virumaal.

 

Komisjoni kuulub VIROL hariduskomisjoni, Lääne-Virumaa Haridustöötajate Liidu, Lääne-Viru Koolijuhtide Ühenduse, Lääne-Viru Haridusjuhtide Liidu, Lääne-Virumaa Alushariduse Juhtide Liidu, Lääne-Virumaa Õpilasesinduse ning maakondlike ainesektsioonide esindaja.

 

Kandidaate  maakondlikele täiendavatele kategooriatele saab esitada  samuti 13.maini ning seda saab teha VIROL veebilehel aadressil http://www.virumaa.info/eestimaa_opib_ja_tanab_laaneviru_maakondliku_konkurss.

 

Maakondlikud täiendavad kategooriad on:

 

Lääne-Virumaa noor õpetaja

õpetaja, klassijuhataja, kes on koolis töötanud vähem kui  kolm aastat ja kelle vanus on alla 30-aasta ning kes panustab õpilase loovuse, iseseisvuse ja kodanikutunde arendamisse, arvestab õpetamisel õpilase individuaalsusega, on saavutanud positiivseid  tulemusi õppija arendamisel, tegeleb pidevalt enesetäiendamisega, toetab oma tegevuse ja eeskujuga õigete väärtushinnangute kujunemist õpilastel, on pälvinud kolleegide, õpilaste ja lastevanemate lugupidamise.

 

Lääne-Virumaa hariduspere

perekond (õed, vennad, lapsed, vanemad), kus kaks või enam liiget on töötanud pikka aega Lääne - Virumaa haridusasutustes erinevatel pedagoogilistel ametikohtadel ning kus pere kaks või enam  liiget on maakonnas panustanud märkimisväärselt õpetamise ja õppimise arendamisse, on tähelepanuväärselt aidanud kaasa õppeasutus(t)e arengul, on teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks  ühiskonnas.

 

 

Lisainfo: VIROL tegevdirektor Sven Hõbemägi, e-post: sven.hobemagi@virol.ee, tel.5300 5652