« Tagasi

LEADER-projektitoetus

Mittetulundusühing Partnerid (tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula valdade territooriumid enne haldusreformi toimumist) võtab vastu projektitoetuse taotlusi tulenedes maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" muudetud 02.11.2018 ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 2015-2020 ja 2019. a rakenduskavast: 
 
M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 28. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2019. a kuni kella 16.00-ni.
Hindamistähtaeg 29. aprill 2019. a. Infopäev 9. jaanuaril 2019. a kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis.
M 2.1  Ettevõtluse investeeringud ja 
M 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine 11.-15. märtsini 2019. a kuni kella 16.00-ni.

Hindamistähtaeg 11. juuni 2019. a. Infopäev 10. jaanuaril 2019. a algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis.       

Registreerimine infopäevadele hiljemalt 4. jaanuaril 2019 e-posti aadressil: info@mtupartnerid.eu