« Tagasi

Hanketeade

Kunda Spordikeskus (edaspidi Hankija) kutsub Teid osalema hankes „Kunda Spordikeskuse olmeruumide ümberehitustööd". Hange korraldatakse Kunda Linnavalitsuse 21.06.2017.a vastu võetud määruse nr 6 § 7 lg 3 alusel.
 
Töö teostamise asukoht: Kasemäe 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald
Tööde kirjeldus: vt. tehniline kirjeldus
Enne pakkumuse esitamist palume objektiga tutvuda kohapeal ja täpsustada tööde teostamise mahud ning tingimused(vt. tehniline kirjeldus).
Tööde teostamise tähtaeg: 30. aprill 2018.a.
Edukaks tunnistatakse madalaima kogumaksumusega pakkumus.
Maksetingimused: tööde eest tasumine toimub peale teostatud tööde üleandmist Hankijale.
Pakkumus vormistada eesti keeles ja pakkumise rahaühikuks on EURO.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. märts 2018.a., kell 11.00.
Pakkumused saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile ainar.sepnik@viru-nigula.ee. E-kirja pealkirjaks „Pakkumus 30.03.2018".
 
Hankija ei sõlmi hankelepingut isikuga, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) pakkumuse esitamise päeva seisuga. 
 
Riiklike maksude võlaks loetakse pakkuja või taotleja poolt tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 EUR. 
 
Hankija kontrollib kõikide pakkujate maksuvõla puudumist pakkumuse esitamise päeva seisuga läbi Maksu- ja Tolliameti registri.
 
Täiendav informatsioon: Ainar Sepnik, mob. 5343 1400, e-post: ainar.sepnik@viru-nigula.ee.