« Tagasi

EAS avas ettevõtjatele võrkudega liitumise programmi

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on loonud toetusprogrammi, mille abil makstakse kuni 100 000 eurot toetust uue võrguühenduse loomiseks või võrguühenduse läbilaskevõime suurendamiseks. Samuti on võimalik toetuse abil soetada tundlike elektriseadmete töö kindlustamiseks lisa(kaitse)seadmeid, kui see on vajalik ettevõtlustegevuseks.

 

Toetuse andmise eesmärgiks on leevendada ettevõtjale võrguga (elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-,  gaasi-, kaugkütte-, kaugjahutus või sidevõrk) liitumise kitsaskohti ning seeläbi kasvatada ettevõtja lisandväärtust ja luua uusi töökohti. Programmi sihtpiirkond on Eesti, välja arvatud Tallinna linn koos piirnevate omavalitsustega ning Tartu linn.

 

Toetust on võimalik taotleda tegutseval või alustaval ettevõtjal, kes on taotluse esitamise hetkeks äriregistris registreeritud ning tegutsevad mäetööstuse, töötleva tööstus (va tubakatoodete tootmine) või elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamise valdkonnas.

 

Lisainfo ja taotlemine:

https://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm