« Tagasi

Avaneb regionaalse kultuuritegevuse teine taotlusvoor

Regionaalse kultuuritegevuse teine taotlusvoor avaneb 15. aprillil 2019.
Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.
Toetamise fookuses on veel kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondade vaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondade vaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide
osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis ja taotlusvood jääb avatuks 15. maini (k.a) 2019.

Toetust võivad taotleda:
• Eestis registreeritud juriidiline isik;
• kohaliku omavalitsuse üksus või
• äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.
Lisainfo: http://www.rahvakultuur.ee/Regionaalse_kultuuritegevuse_toeta_3520