Toolse linnuse keskaegsed varemed

Kundast umbes 5 km loode pool asub Toolse. Kivise neemiku tipul päris mere kaldal seisavad Toolse linnuse keskaegsed varemed (pildil). 1471.–1473. aastal ehitatud kivilinnus on Saksa Rahva Püha Rooma Keisririigi kõige põhjapoolsem ja ühtlasi Eesti noorim keskaegne ordulinnus. Linnus purustati Vene-Rootsi sõja ajal 1656-1661. Tänaseni säilinud linnuse müürides pole toimunud restaureerimistöid, tehtud on vaid konserveerimist, mis tagab müüride ehtsuse.