Taotlus projektipõhise toetuse saamiseks

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Taotlus projekti kaasfinantseerimise toetuse saamiseks

Kestvus:

Projekti kaasfinantseerimise toetuse taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase avalduse peale peamise rahastamisallikalt positiivse otsuse saamist.

Õigusaktid:

Lisainfo:

Arendus- ja hankespetsialist Lili Lillepea, lili.lillepea@viru-nigula.ee tel. 5308 3066

 

Taotlemine e-vormil
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viru-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: VIru-NIgula vallavalitsus.

 


 


Taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm. Blanketi saab SIIT , seejärel allkirjastage vorm digitaalselt ning edastage see e-postiga aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee

Vajaminevad
dokumendid:

ID kaart või Mobiil-ID

Viide: