Tänava sulgemise avalduse vorm

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Viru-Nigula Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 53 „Viru-Nigula valla kaevetööde ning teede ja tänavate sulgemise eeskiri" § 13 alusel.

Kestvus:

Tänava sulgemise loa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse ametnik hiljemalt 15 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist, Heiko Källo heiko.kallo@viru-nigula.ee, tel. 5374 1160

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viru-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  

Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Viru-Nigula vallavalitsus.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või Viru-Nigula vallamajast aadressil Kasemäe 19, Kunda. Vastuvõtuajad: E. T. K. N 8.00-16.30 R. 8.00-14.30 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: