Sünnitoetuse taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Sünnitoetust makstakse vallavolikogu poolt kehtestatud määras last kasvatavale vanemale, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on olnud vähemalt viimased kaksteist kuud enne lapse sündi Viru-Nigula vallas ja lapse sündimisel on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Viru-Nigula vald. Toetus makstakse välja kahes osas – lapse sünni registreerimisel ja lapse üheaastaseks saamisel.

Kui lapsevanem on enne lapse sündi olnud Viru-Nigula valla elanik vähem kui aasta, makstakse talle sünnitoetust poole toetuse määra ulatuses

Sünnitoetuse väljamaksmiseks esitab taotleja 3 kuu jooksul arvates lapse sünni registreerimisest kirjaliku avalduse. Mitmike sünni puhul makstakse toetust iga vastsündinu eest. Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel või kui sünnitoetust maksti ühele vanematest teisest omavalitsuses.

Kestvus:

Kui kõik on korrektne makstakse sünnitoetus välja 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamisest

Õigusaktid:

Lisainfo:

Sotsiaaltoetuste menetleja Mall Talts, mall.talts@viru-nigula.ee, tel. 5305 5408

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viru-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Viru-Nigula vallavalitsus.

 


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või Viru-Nigula vallamajast aadressil Kasemäe 19, Kunda. Vastuvõtuajad: E, N 09.00-14.00 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument, sünnitõend

Viide: