Soucantoni kujud

2006. aasta suvel toimusid Kundas tsemendimuuseumi korraldamisel tsemendipäevad, mil Simson von Seakylli eestvedamisel loodi ja seati Kundas paika seitse tsemenditehase asutaja ning mõisaomaniku John Carl Girard de Soucanton kuju. Seitsme päevaga modelleerisid seitse kujurit seitse tsemendist Soucantoni (kohalike kombel öeldes Suka Antoni) kuju. Skulptuurid leidsid endale koha peaasjalikult tsemenditehase ajalooga seotud paikades: tsemenditehase kontori ees, esimese  vabriku varemete juures, tsemendimuuseumi ees (Kunda vaim - pildil), omaaegse direktorimaja (tänapäeval klubihoone) ees ja Kunda sadamas. Koolimaja juurde paigaldati Soucantoni troon ning bussijaama juurde kahe näoga Soucanton, mis ei ole tänaseni säilinud.