Selja Külaselts

Asukoht: Rakverest põhja poole 25 km

Selja küla, Viru-Nigula vald
44027 Lääne-Virumaa

Elanike arv:    Selja küla           56
                         Marinu küla          3
                         Kaliküla küla      23
                         Kiviküla küla        8
                         Ojaküla küla      74

Külaseltsi facebooki leht 

Juhatuse esimees Anne Lumiste
Tel 55651151

Selts loodi 5. mai 2006. aastal. Seltsis on  36 inimest

 

Eesmärk on hoida ära küla tühjenemist ääremaastumise tõttu.

Anda inimestele võimalus koos tegutsemiseks ja tihedamaks omavaheliseks suhtlemiseks erinevate põlvkondade vahel. Selle nimel on plaanis rajada külale kooskäimiskoht ja täiendada  oma oskusi käsitöö, ja kultuuri vallas.

Suuremad saavutused:

·    On käivitatud käsitööprojekt "Vanaema veimevakk" ja  taotletud raha küla puhkeala rajamiseks.

·   Korrastati 2-toaline korter ajutise kooskäimiskohana seniks, kuni suudetakse korrastada Selja meierei seltsimajaks

·     Viidi läbi  kodukandi päev Marinu külas  kooli juures.

·     Korraldati käsitöönäitused Kunda muuseumis ja Viru-Nigula Rahvamajas

 

Toetajad:

KOP, Kultuurkapital, vallavalitsus, ettevõtjad, eraisikud