Raieloa väljastamise taotlemine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Raieluba võib taotleda:
  • puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku lihtkirjaliku volituse alusel;
  • riigimaal riigimaa valitseja või seaduse või lepingu alusel heakorra- ja hooldustöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  • valla omandis oleval maal lepingu alusel heakorratöid teostav isik või tema volitatud esindaja;
  • tänavate, trasside ja muude kommunikatsioonide rajamisel ettejäävate puude raiel trasside valdaja või tema poolt volitatud isik.

Kestvus:

Raieloa andmise või selle andmisest keeldumise otsustab vallavalitsuse ametnik hiljemalt 15 päeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse või nõutud täiendavate dokumentide ja selgituste esitamise päevast.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Keskkonnaspetsialist, Heiko Källo heiko.kallo@viru-nigula.ee, tel. 5374 1160

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viru-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Viru-Nigula vallavalitsus.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab SIIT Viru-Nigula vallamajast aadressil Kasemäe 19, Kunda. Vastuvõtuajad: E. T. K. N 8.00-16.30 R. 8.00-14.30 (lõuna 12.00-12.30).

Vajaminevad
dokumendid:

Esitada isikut tõendav dokument

Viide: