Projektipõhise toetuse kasutamine

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Projektipõhise toetuse kasutamise aruanne

Kestvus:

Projektipõhise toetuse taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase aruande 30 (kolmekümne) päeva jooksul peale rpojekti elluviimist. 

Õigusaktid:

Lisainfo:

Arendus- ja hankespetsialist Lili Lillepea, lili.lillepea@viru-nigula.ee tel. 5308 3066

 

Aruandlus e-vormil
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Viru-Nigula valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: VIru-NIgula vallavalitsus.

 


 


Aruandlus elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud:

Täitke aruandle vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT , seejärel allkirjastage vorm digitaalselt ning edastage see e-postiga aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee

Viide: