KESKKONNAKAITSE JA MAAKORRALDUSE ALASED EESKIRJAD, KORRAD JA TAOTLUSED

Uus Viru-Nigula vald koosneb kolmest erinevast piirkonnast: Aseri, Kunda, Viru-Nigula.Kõik erinevate piirkondade olemasolevad määrused vaadatakse üle ja koostatakse uued ühised eeskirjad. 

Seni kuni volikogu ei ole kinnitanud uusi määruseid, kehtivad igas piirkonnas senised reeglid, nii raie- ja kaevetööde osas, jäätmekäitluses kui ka muus.
 ÜHISED EESKIRJAD

 

 

KUNDA
TAOTLUSVORMID
ASERI
VIRU-NIGULA