KMH programmi avalikustamine

 

Keskkonnaministeerium teatab, seoses OÜ EE RESSURSID (registrikood 10350712, aadress: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn Harjumaa) maavara kaevandamise loa taotlusega (saabunud 12.08.2014, reg nr 3811) eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamisest. Taotluse kohaselt soovitakse liiva kaevandada Eesti sisemeres asuva Letipea liivamaardla Letipea mäeeraldiselt. Keskkonnaministeerium algatas keskkonnamõju hindamise 05.03.2015 kirjaga nr 12-9/14/3811-7.

Taotluse kohaselt soovitakse mäeeraldise ja selle juurde kuuluva teenindusmaa pindalaks määrata 133,16 ha. Mäeeraldisel asub 2 054 tuh m3 ehitusliiva aktiivset tarbevaru, millest on kaevandatav 2 046 tuh m3; 224 tuh m3 täiteliiva aktiivset tarbevaru, millest on kaevandatav 223 tuh m3 ning 449 tuh m3 ehituskruusa tarbevaru, millest on kaevandatav 447 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 179 tuh m3 ja loa kehtivusajaks 15 aastat.

Keskkonnamõju hindamise osapooled on:

1) arendaja - OÜ EE Ressursid, kontaktisik on Caspar Rüütel (tel 616 1201, e-post Caspar.Ruutel@nordecon.com;

2) otsustaja - Keskkonnaministeerium, kontaktisik on Mariliis Sau (tel 6260735, e-post mariliis.sau@envir.ee);

3) ekspert - OÜ Inseneribüroo STEIGER, kontaktisik on Aadu Niidas (tel 6681013, e-post aadu@steiger.ee ).

Keskkonnamõju hindamise programmiga on võimalik tutvuda:

1) Keskkonnaministeeriumis (ruum 612), aadress: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn;

2) Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel http://www.envir.ee/sites/default/files/kmh_programm_letipea_avalikustamiseks.pdf.

Ettepanekuid ja vastuväiteid ning küsimusi keskkonnamõju hindamise programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni 26.11.2015 postiaadressil: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-posti aadressil mariliis.sau@envir.ee.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 26.11.2015 kell 16.00 Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, Tallinn). Istungil osalevatel isikutel palume ennast eelnevalt registreerida e-posti aadressil mariliis.sau@envir.ee ning kaasa võtta isikut tõendav dokument.