Kaevetööd ja heakord

Kuni ühiste eeskirjade väljatöötamiseni kehtivad valla erinevates piirkondades vanad eeskirjad ja vastavad blanketid.

Kunda piirkonna kaeveloa avaldusetee- tänava ja territooriumi sulgemise avalduse ning avariikaevetööde blankett on leitav aadressil www.kunda.ee

Kunda linna heakorra eeskiri

Aseri valla heakorra ning koerte ja kasside pidamise eeskirjade kinnitamine

Heakorra- ja kaevetööde eeskiri (Viru-Nigula)

Kaeveloa taotlus (Viru-Nigula)