Viru-Nigula Vallavolikogu I koosseisu V istung

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu V istung toimub 21.12.2017.a. kell 17.00 Lammasmäe puhkekeskuses

1. Aseri valla 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: Aseri vallavalitsuse finantsnõunik Tiit Hallikma

2. Maamaksumäära kehtestamine 2018.aastaks
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

3. Riki, Köpi ja Forelli maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

4. Isikliku kasutusõiguse seadmine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

5. Peremehetute ehitiste hõivamine ja arvele võtmine

Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

6. Ühistranspordiseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

7. Viru-Nigula valla väljaastumine MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskusest
Ettekandja: vallavalitsuse liige Raido Tetto

8. Kunda Linnavolikogu 11.03.2013 otsuse nr 4 „Kunda linna ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" ja Viru-Nigula Vallavolikogu 31.01.2013 otsuse nr 1 „Viru-Nigula Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

9. Aseri Kooli struktuuri kooskõlastamine
Ettekandja: Viru-Nigula vallasekretär Pille Kajar

10. Sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

11. Viru-Nigula vallavolikogu 06. novembri 2017 otsuse nr 14 „Vallavolikogu komisjonide koosseisude kinnitamine" muutmine
Ettekandja: kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jelena Fjodorova

12. Volikogu liikmetele tasu ja hüvitiste määramise ning maksmise kord
Ettekandja: vallavolikogu esimees Riho Kutsar

13. Vallavolikogu esimehe ametikoha palgaliseks muutmine ja töötasu määramine
Ettekandja: vallavolikogu aseesimees Koit Oras

14. Vallavolikogu esimehele hüvitise määramine ja maksmine
Ettekandja: vallavolikogu aseesimees Koit Oras

15. Informatsioon ja muud küsimused

 

Lugupidamisega

Riho Kutsar
vallavolikogu esimees