« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu kaheksanda koosseisu XXIV istung toimub neljapäeval, 24. märtsil 2016.a. kell 18.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis

PÄEVAKORD:

1. Arvamuse andmine kinnisasja omandamise loa taotlusele
2. Viru-Nigula valla 2016. aasta eelarve vastu võtmine
3. Viru-Nigula Vallavolikogu 28.02.2013 määruse nr 1 „Viru-Nigula valla ametiasutuste palgajuhend" muutmine.
4. Sünnitoetuse ja kooliminekutoetuse määra kehtestamine
5. Vallavanemale töötasu määramine
6. Nõusoleku andmine kinnistute piiride muutmiseks
7. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepaneku arutelu
8. Info

 

SEOTUD FAILID: