« Tagasi

Viru-Nigula valla jäätmekava koostamine

Viru-Nigula Vallavalitsus teatab, et koostamisel on Viru-Nigula valla jäätmekava (aastateks 2021-2026).

Viru-Nigula valla jäätmekava on valla arengukava üks osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda vallas, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning meetmeid eesmärkide saavutamiseks.

Jäätmekava eelnõu koostab koostöös vallavalitsusega OÜ Entec Eesti, Pärnu mnt 160J, 11317 Tallinn, tel 617 7430.

Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 10. juuli 2020. kuni 24. juuli 2020. Viru-Nigula Vallamajas Kasemäe 19, Kunda 44107 Lääne-Virumaa, tel. 325 5960 ja Viru-Nigula valla kodulehel.

Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kuni 24. juulini 2020. Viru-Nigula Vallavalitsusse Kasemäe 19, Kunda 44107 Lääne-Virumaa, või vallavalitsus@viru-nigula.ee ja OÜ Entec Eesti aadressile Pärnu mnt 160J, 11317 Tallinn või entec@entec.ee.

 

Viru-Nigula valla jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub 29. juulil 2020. kell 16.00 Viru-Nigula Vallamajas Kasemäe 19, Kunda.