« Tagasi

Valitsus kehtestas täiendavad üle-Eestilised piirangud

Vabariigi Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks täiendavad üleriigilised piirangud, mis kehtivad alates 14. detsembrist.

HARIDUS

Alates esmaspäevast, 14. detsembrist kuni 31. detsembrini ei toimu õppetööd haridusasutuste õppehoonetes. Kõik Viru-Nigula valla koolid lähevad üle distantsõppele. Tuge vajavate laste õpetamisel otsustab iga kool ise, kuidas individuaalseid kontakttunde koolimajas korraldatakse.

 • Lasteaiad jääb avatuks;
 • Raamatukogud jäävad avatuks, soovitame  kasutada kontaktivaba laenutust.

Lisainfo:

Merike Trumm

Haridusjuht

tel +372 5303 3620

e-post merike.trumm@viru-nigula.ee

 

NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS JA  -HARIDUS

 • Viru-Nigula valla Avatud Noortekeskused on 14. detsembrist kuni 4. jaanuarini suletud.
 • Noorsootöötajad teevad mobiilset noorsootööd Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris. Muul ajal teevad Noorsootöötajad kaugtööd, olles vajadusel noortele ja lapsevanematele kättesaadavad telefoni, e-kirja ja sostiaalmeedia kanalite kaudu.
 • Huvitegevus kultuuriasutustes on peatatud. Kino, kontserdid jms. sündmused toimuvad võimalusel, arvestades kehtivaid piiranguid ja soovitusi. Ülevaade toimuvate sündmuste kohta on leitav lehelt www.viru-nigula.ee, alajaotusest „sündmuste kalender". Sündmustel tuleb kanda maski ning arvestada kõigi muude kehtivate piirangutega. Kultuuritöötajal on õigus nõuda külastaja lahkumist, kui ei täideta kehtivaid nõudeid.
 • Kultuuriasutuste rentimine pidudeks ei ole lubatud. Erandkorras on lubatud Kunda Klubi rentimine leinatalitusteks.
 • Kultuuriasutuste töötajad on kaugtööl, vajadusel saab nendega ühendust telefoni ja e-posti teel.

Lisainfo:

Keio Soomelt

Kultuuri- ja noorsootööjuht

tel +372 5385 4348

e-post keio.soomelt@viru-nigula.ee

 

SPORT VÄLI- JA SISETINGIMUSTES

Alates 14. detsembrist kuni 3. jaanuarini ei ole lubatud spordi- ja liikumisüritused. Välis- ja sisetingimustes on harrastajatele lubatud sportimine ja treenimine ainult allpool kirjeldatud tingimustel.

 • Valla spordihoonetes ei toimu rühmatreeningud;
 • Sisetingimustes on lubatud üksnes distantsilt tehtav või kontaktivaba individuaaltegevus ja -treening (1+1 reegel, hoida ohutut distantsi);
 • Välitingimustes tohib sportida kuni 10-liikmelistes rühmades millele lisandub juhendaja või treener (10+1). Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega;
 • Jõusaalid jäävad avatuks. Kehtib 1+1 reegel (koos võivad olla sportlane + juhendaja);
 • Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Sportimisel maskikandmine oleneb sellest, millise spordialaga tegeletakse;
 • Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist.

Lisainfo:

Ainar Sepnik

Spordijuht

tel +372 5343 1400

e-post ainar.sepnik@viru-nigula.ee

 

Täiendav info riigis kehtestatud meetmete ja piirangute kohta veebilehel www.kriis.ee