« Tagasi

Püsige kodus: ka “korraks läbiastumine” võib levitada viirust

12.märtsil 2020 kuulutas valitsus esimest korda taasiseseisvunud Eestis välja eriolukorra ning moodustas komisjoni, et tõkestada koroonaviiruse levikut ja lahendada rahvatervise ning majanduse probleeme.

Iganädalane riigikantselei tellitud avaliku arvamuse uuring näitab, et 97%-99%  Eesti elanikest  on enda hinnangul koroonaviirusega seotud teemadega hästi kursis.  79% elanikest järgib enda hinnangul kõiki viiruse vastu võitlemiseks kehtestatud reegleid ja juhiseid, samas 25% elanikest liigub endiselt väljas sama palju kui tavaliselt. Kui enamus liigub väljas töö- või muude kohustuste tõttu, siis iga seitsmes ehk 14% arvab, et tema käitumine ei mõjuta olukorda ja 7% seetõttu, et on tüdinemas kodus istumisest – nende seas on eelkõige 15-24 aastased noored. Selline käitumine seab aga ohtu nii iseenda kui teiste inimeste tervise ja elud.

"Järgmised kaks nädalat on koroonaviiruse leviku piiramisel kriitilise tähtsusega ja oluline on täpselt järgida viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud nõudeid," ütles valitsuskommunikatsiooni direktor Urmas Seaver ja lisas, et vaatamata ilusatele kevadilmadele peame lähinädalatel säilitama kõrgendatud ohutunde ja valvsuse.

Seaveri sõnul on ühiskonnas juba märke nii-öelda koroonaväsimusest, mis võib muuta inimeste käitumist viiruse leviku takistamisel hooletumaks. "Paari nädala jooksul peab oma lähedastega kontakti hoidmiseks jätkuvalt pigem helistama, mitte külla minema. Ka "korraks läbiastumine" võib levitada viirust," ütles Seaver. "Vaid nii saame viiruse levikut vähendada ja hakata naasma tavapärase elurütmi juurde," lisas ta.

Kuidas õigesti käituda?

2 pluss 2 reegel

  • Kodust väljas liikudes hoia teistest inimestest vähemalt kahe meetri kaugusele.
  • Kodust väljas liigu üksi, vajadusel kahekaupa või perekonnaga. Sellest suuremad kogunemised on keelatud.

 

Alates 4. aprillist tohib  kauplustes, apteekides, postkontorites, pankade teenindussaalides, sideettevõtete esindustes ja mujal olla korraga vaid nii palju kliente, et nende vahele jääks 2 meetrit ruumi.

Need nõuded kehtivad kuni eriolukorra juhi korralduse muutmiseni ning nende nõuete vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. Eriolukorra meetmete järgimine on iga inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti elanikest: meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.

Nõuete eiramine võib kaasa tuua sunniraha 2000 eurot!

Võimalusel püsige kodus

Riik käivitas koroonaviiruse edasise leviku takistamiseks vastutustundlikkusele suunava sotsiaalkampaania „Lähed välja – levitad viirust. Püsi kodus!", millega kutsutakse Eesti inimesi ennetama koroonaviiruse tahtmatut levitamist.

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra kohta saab ööpäev läbi küsida Häirekeskuse tasuta infotelefonilt 1247.

Kuhu pöörduda, kui kahtlustan, et mul on koroonaviirus?

Kui kahtlustad, et oled nakatunud koroonaviirusega, helista oma perearstile.

Lisaks võid

  • küsida nõu perearsti nõuandetelefonilt 1220,
  • vajaduse korral kutsuda kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

Patrullid

Politsei- ja Piirivalveametil on õigus teha liikumispiirangute täitmise üle järelevalvet. Virumaa kohalikud omavalitsused, Ida päästekeskus ja Keskkonnainspektsioon alustasid lisaks politseile tänavatel viibivate inimeste teavitamist. Nende peamine ülesanne on märgata kogunevaid inimesi, nendega vestelda ja selgitada neile COVID19 viirusega kaasnevaid ohte.

Patrullidest selgub, et kehtestatud liikumispiirangutest peavad inimesed üldiselt kinni ning mõistavad ka piirangute vajalikkust, kuid muret tekitavad rahvarohked kogunemised looduskaunites kohtades, noorte kogunemised ja liikumispiiranguid eiravad eakad.

Viiruse leviku piiramiseks püsi kodus, väldi lähikontakte ja järgi hügieenireegleid.

NB! Eriolukorra ja viiruse levikuga seotud küsimustele vastuseid leiate kolmes keeles veebilehelt  https://www.kriis.ee

***

Оставайтесь дома: даже выход на минутку» способствует распространению вируса

12 марта правительство Эстонской Республики впервые за новую историю страны провозгласило чрезвычайное положения и создало специальную комиссию для ограничения распространения коронавируса и выработку мер, направленных на решение связанных с этим экономических проблем.

Еженедельное исследование общественного мнения, проводимое по заказу Государственной канцелярии, показывает, что 97-99% населения Эстонии, по собственной оценке, хорошо в курсе темы коронавируса. 79% считают, что соблюдают все правила и рекомендации, направленные на борьбу с вирусом, вместе с тем 25% по-прежнему передвигается вне дома так же активно, как и раньше. Если большинство выходит из-за работы и других обязанностей, то каждый седьмой, или 14% респондентов убеждены, что их поведение никак не влияет на ситуацию, а 7% устали от сидения дома – в числе последних в первую очередь молодежь в возрасте 15-24 лет. Однако это поведение опасно как для них самих, так и для жизни и здоровья других людей.

«Следующие две недели будут иметь критическое значение c точки зрения ограничения распространения вируса, поэтому важно строго соблюдать введенные для предотвращения распространения инфекции меры», - сказал директор правительственной коммуникации Урмас Сэавер и добавил, что, несмотря на весеннюю погоду, в ближайшие недели мы не должны терять ощущения опасности и должны быть начеку.

По словам Сэавера, в обществе уже появились признаки усталости от всего, что связано с коронавирусом, что может сделать поведение людей более беспечным. «В течение пары недель для поддержания контакта со своими близкими по-прежнему стоит предпочесть общение по телефону походам в гости. Даже «просто заскочив на минутку», можно занести вирус, - подчеркнул Сэавер. – Только так мы можем ограничить распространение вируса и начать возвращаться к нормальному жизненному ритму».

Как правильно вести себя во время чрезвычайного положения?

Правило «2 плюс 2»

- На улице и в общественных местах держи дистанцию между собой и другими людьми не менее двух метров.

- Вне дома передвигайся в одиночку, при необходимости вдвоем или с семьей. Большие сборы запрещены.

С 4 апреля все торговые залы и залы предприятий обслуживания, которые открыты для посещения, необходимо оснастить средствами дезинфекции. Для выполнения правила 2+2 магазин или предприятие обслуживания должны рассчитать, сколько клиентов одновременно могут вместиться в торговый зал.

Эти ограничения будут действовать до новых решений правительство, они необходимы, чтобы обезопасить самых уязвимых членов общества – пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. За нарушение распоряжений может взиматься штраф до 2000 евро!

По возможности оставайтесь дома!

 Государство в целях предотвращения дальнейшего распространение коронавируса запустило призывающую к отвественному поведению социальную кампанию «Выходишь – разносишь вирус. Оставайся дома!», которая призывает людей не становиться нечаянными разносчиками вируса.

Информацию, связанную с рапространением коронавируса и с чрезвычайным положением, можно получить по бесплатному телефону центра тревоги 1247.

Куда обращаться, если я подозреваю у себя коронавирус?

В первую очередь свяжись со своим семейным врачом. Информацию также можно получить по инфотелефону семейных врачей 1220. Конечно, неотложная помощь по-прежнему доступна по номеру 112.

Патрулирование

Patrullid

Департамент полиции и погранохраны осуществляет надзор за выполнением принятых ограничений. Вдобавок к полиции, улицы Вирумаа патрулируют также работники Спсательного департамента, местные самоуправления и Инспекция окружающей среды. Эти меры призваны информировать людей об опасности коронавируса и разъяснять правила поведения в новой реальности.

По результатам патрулирования выяснилось, что зачастую молодые люди легкомысленно относятся к запретам и продолжают собираться компаниями в местах отдыха на природе. Порой нарушают запреты и пожилые люди.

Для предотвращения распространения вируса оставайтесь дома, избегайте близких контактов и тщательно следуйте правилам гигиены!

Правила поведения в ситуации чрезвычайного положения собраны на сайте kriis.ee/ru.