« Tagasi

Ootame taotlusi MTÜ-le antavate toetuste andmiseks

Vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu 27.06.2018 määrusele nr 32 "Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühendustele ja sihtasutustele toetuste andmise kord" ootame teie taotlusi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2020. Taotlus tuleb esitada vastaval taotlusvormil koos määruses sätestatud lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile: vallavalitsus@viru-nigula.ee  .  

Kevadises voorus saab esitada taotlusi ürituse korraldamise toetuse ja projektipõhise toetuse taotlemiseks.

Toetuse taotlusi saavad esitada vähemalt kuus kuud tegutsenud mtü-d järgnevates valdkondades: kultuur, turism, haridus, sport ja tervisedendus, noorsootöö, külaelu, tervis ja sotsiaalhoolekanne, keskkonnakaitse ning seltsitegevus.

Lisainfo taotlemise kohta alljärgnevatelt kontaktidelt ja Viru-Nigula vallavalitsuse veebilehelt.  

 

Lili Lillepea

arendus-ja hankespetsialist

tel +372 5308 3066

e-post lili.lillepea@viru-nigula.ee