« Tagasi

N.R. Energy kavandab Aserisse 35-miljonilist bituumeni tootmise tehast

Eesti üks suuremaid bituumeni importijaid, OÜ N.R. Energy uurib võimalusi rajada Lääne-Virumaale, Aserisse bituumeni tootmise tehas. Plaanide kohaselt tekib 35 miljonit eurot maksma mineva tehase loomisega Viru-Nigula valda kuni 150 uut töökohta.

N.R Energy soovib bituumeni tootmise tehase koos mahutipargiga rajada Aseri sadamasse kümne hektari suurusele alale. Soodne asukoht võimaldab tehasel kasutada transpordiühendustena maanteed, merd ja raudteed.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler selgitas, et projekt on hetkel varases ettevalmistavas faasis ja ettevõte on teinud kohaliku omavalitsusega esimesed kontaktid oma plaanide tutvustamiseks. „Kohaliku omavalitsuse esmane tagasiside julgustab projektiga edasi minema. Enne kopa maasse löömist tuleb meil läbida minimaalselt 2-aastane planeerimis-, hindamis- ja projekteerimisprotsess, mistõttu võivad esimesed tonnid bituumenit Aseris optimistliku plaani järgi valmida 2025. aastal," lausus Tisler.

Esialgsete arvutuste kohaselt läheb bituumeni töötlemise tehas maksma umbes 35 miljonit eurot, kuid projekti lõplik maksumus täpsustub projekteerimise käigus ning sõltub sisendhindade muutumisest lähiaastatel. Projekti eestvedav rahastaja on N.R. Energy OÜ.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaumi sõnul on piirkonda uute töökohtade loomine tervitatav, kuid tehase rajamisele peab eelnema põhjalik planeerimisprotsess, mille käigus hinnatakse muuhulgas projekti keskkonnamõju ning kuulatakse ära kõik asjassepuutuvad huvigrupid. „Täna vallale tutvustatutud plaanide järgi pean projekti realistlikuks ja selle jaoks valitud asukohta sobivaks, kuid täpsemad vastused saame kõigile küsimustele planeerimisprotsessi käigus. Vallavalitsus soovib teha investoritega igakülgset koostööd, et kõik vajalikud tegevused saaks operatiivselt, kuid piisava põhjalikkusega ja kogukonna huvidele vastavalt läbi viidud," märkis Vallbaum.

Ahto Tisler märkis, et N. R. Energy on kavandanud paberil tehase rajamist juba 15 aastat ning uurinud põhjalikult sarnaste tootmisüksuste ja -tehnoloogiate parimaid näiteid Euroopas ja Skandinaaviamaades. „Rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud Biturox-tehnoloogial põhinevas tootmisprotsessis kasutame sisendina raskeid naftatooteid, mis jõuavad Aserisse raudteelt või merelt. Valmistoodangu moodustab erineva kasutusotstarbega bituumen ja seda on kavas müüa nii Balti riikidesse teedeehituse tarbeks kui eksportida rahvusvahelistele turgudele. Ülemaailmsed geopoliitilised otsused on mõjutanud meie piirkonnas bituumeni tarnekindlust niivõrd tugevalt, et see muudab Eestis kohapealse naftasaaduste töötlemise otstarbekaks ja teedeehituse jaoks hädavajalikuks," selgitas Tisler.

N.R. Energyle kuulub juba täna bituumeni transpordiks kasutatav kaasaegne auto- ja raudteeveeremi park.

Lisaks bituumeni ekspordile varustab 1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy soojusenergiaga 22 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ja müüb soojusenergiat rohkem kui 30 mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted, kellele tarnitakse soojusenergiat vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud piirhindadele.

 

Lisainfo:
Ahto Tisler
Juhatuse liige

N.R. Energy OÜ
Tel 5199 1916
ahto@nrenergy.ee