« Tagasi

Kunda Sadam AS-i vee erikasutuse keskkonnaloa taotlus

Kunda Sadam AS (registrikood 14466191, aadress Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Uus-Sadama tee 2, 44109) esitas 01.09.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaloa) taotluse. Taotlus on 01.09.2020 registreeritud infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) taotlusena nr TKL/1004636, menetluse nr M-111369 all.

Taotluse kohaselt soovitakse teostada vee erikasutustöid Kunda sadamale laoplatsi nr 12 (Kunda linn, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond, Sadama tee 18c, katastritunnus 34501:002:0021) ja sadama uue sissesõidutee rajamisel: madala mereala täitmisel tahkete ainete paigutamine mahus 7950 m³. Keskkonnaluba taotletakse kuni 01.12.2035.