« Tagasi

Keskkonnaamet teatab

 

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement (registrikood
10156772, Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Jaama tn 2, 44106 edaspidi
ettevõte) esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba millega
taotleb liita keskkonnaloale nr KMIN-065 vee erikasutuse osa loalt L.VV/327848 ning ning
pikendada luba sademevee juhtimiseks väljalasust LV313 vesi torustikuga üle savikarjääri valli
Kunda lahte äärse roostikku (keskkonnaregistri kood VEE3110000).


Keskkonnaloa nr KMIN-065 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega
saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr
M-116904, dokument nr DM-116904-2.