« Tagasi

Karantiini nõuete täitmine on kohustuseks

Kahjuks peame tänaseks tõdema, et esmased andmed COVID-19 viirusesse haigestunud inimese piiratud liikumistest siiski ei ole osutunud tõeseks.

Kahjuks peame täna kinnitama, et erinevate inimeste poolt on Viru-Nigula vallavalitsust teavitatud karantiini rikkumistest haigestunu poolt. Olukorrast on teavitatud ka PPA vastavaid ametnike, kelle ülesandeks on karantiinis viibijate üle kontrolli teostamine. Haigega vesteldakse ja selgitatakse karantiini rikkumise tagajärgi.

Kahjuks on sarnaseid rikkumisi ja vastutustundetut käitumist täheldatud ka mujal Eestis. Sellest tulenevalt on peaminister Jüri Ratas kehtestanud ka karmimad liikumispiirangud ning vastavad sanktsioonid.

Peame vajalikuks siinkohal üle korrata, et haigestumise korral ON VIIRUSESSE NAKATUNUD INIMESEL KEELATUD igasugune liikumine väljaspool kodu!

Koroonaviirusesse nakatunud inimene peab püsima kodus kuni tervenemiseni. Haigestunul on keelatud lahkuda kodust või püsivast viibimiskohast .

Ka haigestunud inimese pereliikmed või haigestunuga samas elukohas püsivalt elav inimene võib kodunt lahkuda AINULT KINDLATEL TINGIMUSTEL!

Haigestunu pereliige, kellel puuduvad Covid-19 haiguse sümptomid, võib kodunt lahkuda ainult juhul, kui:

  1. tegemist on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutava või avalikku ülesannet täitva isikuga ning kodunt lahkumine on vajalik tööülesannete täitmiseks
  2. igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks, kui seda hangitakse kodu läheduses ja teisiti ei saa;
  3. tal puudub IGASUGUNE kontakt haigestunud pereliikmega;
  4. õues viibimiseks

Kodunt lahkumisel peab olema kaasas isikut tõendav dokument ning inimene peab kasutama kaitsevahendeid, järgima 2+2 reeglit (ehk avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida 2 meetrit vahemaad) ja tähelepanelikult jälgima oma tervist . Vähimagi haigestumise kahtluse korral PAEB jääma koju ning koheselt võtma ühendust perearstiga.

Sama kehtib ka riiki sisenemisel karantiini määratud inimeste puhul.

Viru-Nigula vallavalitsus on ka varem selgitanud, et igapäevaseks toimetulekuks hädavajaliku ostmiseks ei ole vajalik kodunt väljuda. Karantiinis viibimisest ning toiduainete ja ravimite ostmise vajadusest tuleb teavitada vähemalt üks päev ette Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaalosakonda ning esmavajalikud kaubad toimetatakse inimesele koju üks kord nädalas. Sotsiaalosakonna eriolukorra info on leitav Viru-Nigula valla veebilehel : https://viru-nigula.ee/documents/7609076/8392627/Seoses+eriolukorraga_sotsiaal.pdf/3657962b-f76c-492f-a19d-747fab1e44a0

Nõuete täitmist kontrollib politsei. Kui inimene ei täida kehtestatud nõudeid, teeb politsei talle ettekirjutuse. Kui see ei aita, siis rakendatakse järgmise mõjutusvahendina sunniraha kuni 2000 eurot. Teada oleval COVID-19 viirusesse nakatunud isiku puhul, kes ei täida karantiini nõudeid ja liigub avalikes kohtades, tuleb teavitada politseid telefonil 112. Politseil ja Terviseametil on olemas andmed kõigi karantiini märatud isikute kohta.

Loodame teie vastutustundlikule käitumisele ka edaspidi!