« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu istung

Viru-Nigula Vallavolikogu V istung toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022 algusega kell
17.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis, aadressil Kirikaia 2, Viru-Nigula alevik.

Päevakord:

1. Võimalikult kiire Eesti süsinikneutraalse elektrienergia varustuskindluse tagamine
väikereaktoritega. Ülevaade valdkonna arengutest.
Ettekandja: Diana Revjako ja Henri Ormus, Fermi Energia OÜ

2. Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
Ettekandja: Einar Vallbaum, vallavanem

3. Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel.
Ettekandja: Anne Klettenberg, sotsiaalvaldkonna juht

4. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord.
Ettekandja: Anne Klettenberg, sotsiaalvaldkonna juht

5. Viru-Nigula valla aukodaniku nimetamine.
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees

6. Viru-Nigula valla teenetemärgi andmine.
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees

7. Viru-Nigula valla teenetemärgi andmine.
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees

8. Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks.
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

9. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine.
Ettekandja: Raido Tetto, majandusvaldkonna juht

10. Informatsioon
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees