« Tagasi

Kutsume teid osalema Lääne-Virumaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus!

🚶Veel on võimalus osaleda Lääne-Virumaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus!
📍Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada Lääne-Virumaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada sisendit maakonna arengu planeerimiseks.
Küsitlus on anonüümne ja selle tulemusi kasutatakse sisendina tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamise analüüsimiseks.
 
Andmestiku haldamisel järgitakse andmekaitse reegleid ja seda ei jagata kolmandate isikutega.
 
Andmeid kogutakse jaanuari lõpuni.