« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu istung

Viru-Nigula Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 29. aprillil 2021 algusega kell 17.00
MS TEAMS keskkonnas.

Päevakord:

1. Peremehetu vara hõivamise algatamine.
Ettekandja: Marit Laast, planeerimis- ja maakorraldusspetsialist

2. Kunda Linnavolikogu 21.06.2005 otsuse nr 16 „Toolse tee elamupiirkonna II osa
detailplaneeringu kehtestamine" osaline kehtetuks tunnistamine.
Ettekandja: Marit Laast, planeerimis- ja maakorraldusspetsialist

3. Rendilepingu muutmine.
Ettekandja: Heiko Källo, keskkonnaspetsialist

4. Rendilepingu muutmine.
Ettekandja: Heiko Källo, keskkonnaspetsialist

5. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord (esimene
lugemine).
Ettekandja: Ene Muttika, järelevalvespetsialist

6. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord (esimene lugemine).
Ettekandja: Ene Muttika, järelevalvespetsialist

7. Omafinantseeringu katmise garanteerimine.
Ettekandja: Einar Vallbaum, vallavanem

8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks.
Ettekandja: Eve Ojala-Bakradze, arendusjuht

9. Kunda lasteaia rekonstrueerimisele seisukoha andmine.
Ettekandja: Eve Ojala-Bakradze, arendusjuht

10. Üldplaneeringu ettepanekutele seisukoha andmine.
Ettekandja: Eve Ojala-Bakradze, arendusjuht

11. Informatsioon.
Ettekandja: Riho Kutsar, volikogu esimees