« Tagasi

Koroonaviiruse leviku pidurdamiseks on oluline iga inimese panus

Vabariigi Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku kasvu piiramiseks vajalikud üleriigilised meetmed, mis hakkasid kehtima 1. märtsist. Peaminister Kaja Kallase sõnul levib koroonaviirus kõikjal Eestis ja haigestumuse intensiivsus on kõrge ning nakkuse leviku pidurdamiseks otsustati kehtestada täiendavad piirangud kogu Eestile. Valitsuse kehtestatavate reeglite eesmärk on tagada, et meie tervishoiusüsteem peaks koormusele vastu. Info hetkel kehtivate piirangute ja meetmete kohta on leitav veebilehelt: www.kriis.ee

Nakatumine on tõusuteel ka Viru-Nigula vallas

Kahjuks tuleb tõdeda, et koroonaviiruse levik on hoogustunud ka Viru-Nigula valla erinevates piirkondades. Vallavanem Einar Vallbaumi sõnul on hetkel äärmiselt oluline iga inimese panus kontaktide vähendamisel ja piirangutest kinni pidamisel. „Peame aru saama, et viiruse levikut saame pidurdada ainult enda käitumist kontrollides ja meetmetest kinni pidades. Selleks, et nakatumiste arv normaliseeruks, on vaja vähendada vahetuid kontakte, püsida rohkem kodus, pesta käsi ja kanda maski."

„Ainult ühiste pingutuste tulemusel suudame lõigata läbi nakkusahelad ning tagada selle, et lapsed saavad käia koolis, inimesed teha oma tööd, ühiskond on võimalikult avatud ning normaalne elu toimib," juhtis Vallbaum tähelepanu olukorra tõsidusele ning lisas, et viirusohu vältimiseks peatatakse alates 1. märtsist kodanike vastuvõtt ka Viru-Nigula vallavalitsuses. „Vähendamaks viiruse edasi kandumise riski otsustasime peatada kõigi tervise kaitseks märtsi algusest kaheks nädalaks vallavalitsuse ruumides vastuvõtu. Ametnikud on kättesaadavad ja teenindavad kodanikke e-kanalite ja telefonide vahendusel."

Viru-Nigula vallavalitsus palub vallaelanikel järgida koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piiranguid ja meetmeid, vähendades kontakte, hoides vajalikku distantsi, kanda maski ja puhastada käsi. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb kindlasti jääda koju ning võtta ühendust enda perearstiga.

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUSE TÖÖKORRALDUS ALATES 1. MÄRTSIST 

Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti antud soovitustele tuginedes peatatakse kodanike vastuvõtt vallavalitsuse tööruumides alates 1. märtsist kuni 12. märtsini. Vallaelanikke teenindatakse tööajal E-N 8.00-17.00 ja R 8.00-14.30 telefoni ja e-posti vahendusel. Ametnike kontaktandmed on leitavad valla kodulehel: https://viru-nigula.ee/vallavalitsuse-ametnikud

Kantseleiga seonduvad teenused ja kontaktid:

Vallavalitsuse üldtelefonid: 325 5960, 5334 1270; e-post: vallavalitsus@viru-nigula.ee

Elukoha teadet saab esitada digitaalallkirjaga e-posti teel (vallavalitsus@viru-nigula.ee); riigiportaalis rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades (vajalik ID-kaardi olemasolu).

  • Sündide registreerimine: avatud on uus sünni registreerimise e-teenus aadressil www.rahvastikuregister.ee. Avaldust saavad esitada nii abielus, mitteabielus kui üksikvanemad. Juhised e-teenuse kasutamiseks on leitavad: siit
  • Ruumi omaniku avaldus: vallavalitsuses kohapeal (eelnevalt telefoni teel aeg kokku leppida) või digitaalallkirjaga avaldus e-posti teel (vallavalitsus@viru-nigula.ee).
  • Müügipileti väljastamine: esitada valla kodulehe kaudu või vallavalitsuses (eelnevalt telefoni teel aeg kokku leppida) kohapeal.

Majandusvaldkonnaga seonduvad teenused ja kontaktid:

  • Maakorralduslike toimingute teostamiseks (avaldused maade jagamise, sihtotstarve muutmise, planeeringute jms kohta) ja maamaksu puudutavates küsimustes pöörduda: planeerimis- ja maakorraldusspetsialisti Marit Laasti poole soovitatavalt e-posti teel marit.laast@viru-nigula.ee.
  • Prügiveolepingute vabastamiste, prügimajade toetuse, veolubade ja hulkuvate loomade osas pöörduda keskkonnaspetsialisti Heiko Källo poole heiko.kallo@viru-nigula.ee või tel 53741160.
  • Ehitusalaste küsimuste (s.h lubade taotlemine ja teatiste esitamine) pöörduda ehitusspetsialisti Lembit Talli poole lembit.talli@viru-nigula.ee või tel 53059960.