« Tagasi

Anna oma panus liikuvusteenuste paremaks korraldamiseks

Kutsume kõiki Viru-Nigula valla elanikke osalema maakonna liikuvusuuringus. Küsimustik on mõeldud oma igapäevaste liikumisviiside ja nendega seotud probleemide edastamiseks. Vastused on olulised üldplaneeringu koostamisel ja ühistranspordi paremaks korraldamiseks.

    Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele Viru-Nigula vallas ja Lääne-Viru maakonnas. Saadud vastuste põhjal on omavalitsustel võimalik parandada inimeste liikumisvõimalusi ja paremini planeerida liikuvustegevusi.
    Küsimustikku saab täita valla veebilehe avalehelt, vastamiseks kulub aega keskmiselt 20 minutit. Küsimustikule saab vastata kuni 9. veebruarini. Teie vastused on anonüümsed ja neid kasutatakse uuringu tulemuste esitamisel üldistatult.

    Uuringu viib läbi Tallinna Tehnikaülikooli Logistika ja transpordi teaduskeskuse uurimisrühm koostöös Linnalabori, Eesti Kunstiakadeemia ja Säästva Eesti Instituudi ekspertidega. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ja Lääne-Viru maakonnas üldplaneeringuid koostavate kohalike omavalitsuste eelarvetest. Projekti läbiviimist juhib Viru-Nigula vallavalitsus.

 

Abi eest ette tänades

Viru-Nigula vallavalitsus

 

***

Внесите свой вклад в улучшение передвижения!

Призываем всех жителей волости Виру-Нигула принять участие в исследовании передвижения. Опрос сделан для того, чтобы узнать проблемы, связанные с повседневным передвижением жителей волости. Ответы очень важны для составления общей планировки и улучшения общественного транспорта.

Результаты исследования помогут улучшить общественные места, транспортные услуги и сделать передвижение более эффективным в волости Виру-Нигула и уезде Ляэне-Вирумаа.

На вопросы можно ответить на домашней странице волости. На заполнение опросника в среднем уходит окoлo 20 минут. Анкету можно заполнить до 9 февраля. Ваши ответы являются анонимными и будут использоваться в обобщённом формате.

Исследования проводит центр логистики и передвижения Tallinna Tehnikaülikool при совместной работе с Linnalabor, Eesti Kunstiakadeemia и экспертами из Säästva Eesti Instituut. Исследование финансируется из средств Социального фонда Европейского Союза «Возможности местного и регионального развития» и Ляэне-Вирумааским местным самоуправлениям. Проведением проекта руководит Виру-Нигулаское волостное управление.

С благодарностью,

Виру-Нигулаское волостное управление