« Tagasi

Hoonete ja korterite õige numeratsioon

Viru-Nigula valla heakorra eeskirja § 7 lg 1 p 5 kohustab kinnistu ja hoone omanikku tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu korteri uksel ning hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse avalikult kasutatavalt teelt ka pimedal ajal. Talude puhul peab tagama talu nimega sildi nähtavuse õueala piiril.

Kahjuks on vallas palju hooneid, millel numbrimärk puudub, on märgitud vale numeratsioon või ei ole nähtav pimedal ajal. Kortermajade puhul on eriti oluline, et lisaks maja numbrile oleks iga trepikoja välisukse juures silt selles trepikojas asuvate korterite numbritega. Nimetatud puudused raskendavad oluliselt eritalituste tööd, kuna abi jõudmine abivajajateni viibib kellegi ükskõiksuse või hooletuse tõttu.

Kinnistute ja hoonete omanikud, palun suhtuge hoolivalt enda, oma lähedaste, naabrite,  tuttavate jt elu, tervise ja vara kaitsmisse ning kontrollige üle hoonetel olevad numbrimärgid. Halvasti loetava või vale märgi olemasolul vahetage see välja, märgi puudumisel paigaldage nõuetele vastav numbrimärk. Palume kinnistute ja hoonete numeratsioon korrastada hiljemalt 31.12.2020.

 

Ene Muttika

järelevalvespetsialist