« Tagasi

Flexa Eesti AS-i keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse FLEXA EESTI AKTSIASELTSi (registrikood 10156536; aadress Tööstuse tn 27, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45201; edaspidi ka ettevõte) 10.08.2020 esitatud paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka keskkonnaluba või õhusaasteluba) nr L.ÕV/323868 muutmise taotlusmaterjalid. Taotlusmaterjalid on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis (edaspidi ka KOTKAS) 10.08.2020 dokumendi nr
DM-110134-5 all ja menetluse nr M-110134 all