« Tagasi

Viru-Nigula Vallavolikogu esimese koosseisu XXVI istung

28. november 2019 Viru-Nigula Haridusseltsi saalis kell 17.00

Päevakord

1. Fermi Energia OÜ ülevaade väikese moodultuumareaktori arendamise plaanist.
Ettekandja: Fermi Energia OÜ juhatuse esimees Kalev Kallemets

2. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 26 „Viru-Nigula valla heakorra eeskiri" muutmine- esimene lugemine.
Ettekandja: järelevalvespetsialist Ene Muttika

3. Viru-Nigula Vallavolikogu 31.05.2018 määruse nr 24 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Viru-Nigula vallas" muutmine- esimene lugemine.
Ettekandja: järelevalvespetsialist Ene Muttika

4. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavara tasuta kasutusse andmine".
Ettekandja: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist  Marit Laast

5. Viru-Nigula Vallavolikogu otsuse eelnõu „Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine".
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar

6. Ülevaade Aseri Rahvamaja tegevusest.
Ettekandja: kunstiline juht Alevtina Jermakova

7.  Ülevaade Viru-Nigula valla 2019. aasta eelarve täitmisest seisuga 30.09.2019.
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

8. Viru-Nigula Vallavolikogu määruse eelnõu „Viru-Nigula valla 2019. aasta II lisaeelarve"
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

9. Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarve esimene lugemine
Ettekandja: finantsjuht Egle Järvepere

10. Informatsioon
Ettekandja: volikogu esimees Riho Kutsar