« Tagasi

Keskkonnaamet teatab Aseri Sadam OÜ veeloa taotluse keskkonnamõju hindamise avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest

Kavandatava tegevuse eesmärk on  jätkata Aseri sadama arendamist nüüdisaegseks kaubasadamaks, mis võtab vastu segalastilaevu veeväljasurvega üle1350 tonni, ja rannakalurite paadisadama rajamine. Aseri sadam asub Lääne-Virumaal Viru-Nigula vallas Aseri alevikus Mere tn 17 kinnistul (katastritunnus 90301:001:0003). OÜ Aseri Sadam esitas Aseri sadama arendamiseks Keskkonnaametile veeloa taotluse, mille kohaselt on kavandatud süvendustöödmahus kuni 1 000 000 m³, süvendatud pinnase kaadamine mahus kuni 1 000 000  m³ ja tahkete ainete uputamine mahus 500 000 m³. Keskkonnaamet algatas kavandatavale tegevusele KMH 25.07.2018 otsusega nr 14-3/18/12456-2. 
 
Kavandatava tegevuse arendaja on OÜ Aseri Sadam (registrikood  12326310;  aadress  Tehase  1a,  Aseri,  43401 Lääne-Virumaa; kontaktisik Gaido Kentem, telefon 5621 6452, e-post: gaido.kentem@gkehitus.ee). Otsustaja on Keskkonna-amet  (kontaktisikud on Egle  Alt, telefon  384  8689,  e-post: egle.alt@keskkonnaamet.ee ja Kai Ginter, telefon 5699 4373, e-post kai.ginter@keskkonnaamet.ee). KMH ekspert on Skepast & Puhkim OÜ (registrikood 11255795; aadress Laki 34, 12915 Tallinn; juhtekspert on Aide Kaar, telefon 698 8365, e-post: aide.kaar@skpk.ee). 
 
KMH  programmiga  saab  tutvuda  13.–27.01.2020  (k.a) tööpäeviti Viru-Nigula vallavalitsuse Aseri infopunktis (aadress Kesktänav 22, Aseri, Lääne-Virumaa) ja Keskkonna- ameti  veebilehel  www.keskkonnaamet.ee (alalehel  uudised, pressiinfo, keskkonnamõju  hindamiste avalik väljapanek). Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 27.01.2020 (k.a) otsustaja kontaktidel - F. J. Wiedemanni 13, 72210 Türi või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.   
 
KMH programmi avalik arutelu toimub 3.02.2020 kell 17 Aseri rahvamajas (aadress Keskpõik 1, 43401 Aseri, Lääne-Virumaa).