« Tagasi

Kutse Maa-ameti dünaamilistes hankesüsteemides osalemiseks

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registri ülesse seatud alljärgnevad dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda:

• „Maaparandusobjektide remont- ja ehitustööd (Maa-amet)"  viitenumber       264752 – maaparandusobjektide ja rajatiste remont- ja ehitustööde tellimiseks.

• „Maaparandusobjektide projekteerimine (Maa-amet)" viitenumber 264571 – projektide tellimiseks.

• „Raietööde tellimine (Maa-amet)" viitenumber 263359 – mahukamate raietööde tellimiseks.

• „Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd (Maa-amet)" viitenumber 245631 – ohtlike ja lagunenud ehitiste remontimise, ohutustamise või lammutamise tellimiseks.

• „Riigimaadel jäätmete likvideerimine (Maa-amet)" viitenumber 245510 – jäätmete koristamise ja utiliseerimise tööde tellimiseks.

• „Üldhooldustööde teostamine riigimaadel (Maa-amet)" viitenumber 241476. Hange on üles seatud puhkudeks kui Maa-ametil on erandkorras vaja leida niitmiseks ning talviseks lume- ja libedusetõrjeks kiirelt uut lepingupartnerit.

Kutsume Teid liituma Maa-ameti dünaamiliste hankesüsteemidega.