« Tagasi

Viru-Nigula valla õppeasutused tõid haridusfestivalilt tunnustusi

17. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud haridusprogrammi „Ettevõtlik kool" haridusfestivali fookus oli sel aastal õpetajatel, täpsemalt "õpetajad õpetavad õpetajaid". Maailm muutub ja aina enam saame kinnitust sellele, et me ei saa enam õpetada vanaviisi. Hoopis olulisemad on tulevikuoskused! 

Haridusfestival pakkus õppuritele, õpetajatele, koolijuhtidele ja lastevanematele erinevaid töötubasid. Päeva teises pooles toimus üle-eestilise Ettevõtliku kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev" võitjate väljaselgitamine.

Päeva lõpus anti välja ettevõtliku õppe standardid ehk kvaliteeditunnused õppeasutustele.  Vastavus standardile näitab huvigruppidele, et õppeasutus kasutab süsteemset kvaliteedijuhtimissüsteemi, viies regulaarselt läbi enesehindamisi ja läbides välishindamise, mille tõendamiseks väljastatakse kvaliteedimärk koos autahvli ja lipuga.

Baasstandardi tunnistus, mis tõendab ettevõtliku õppe rakendamist anti välja Viru-Nigula lasteaiale Kelluke, Vasta Koolile ja Kunda Ühisgümnaasiumile.

Standardeid jagatakse kolmes kategoorias (baas-, hõbe-, ja kuldtase) õppeasutustele, mis on hästi juurutanud igapäevaõppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.