« Tagasi

Vallavara võõrandamine

Viru-Nigula Vallavalitsus võttes aluseks Viru-Nigula Vallavolikogu 26.04.2018.a määruse nr 21 „Viru-Nigula vallavara valitsemise kord" ja Viru-Nigula Vallavalitsuse 20.juuni 2018 korralduse nr 261 „Vallavara võõrandamine" teatab:

 

 1. Võõrandada  kirjalikul  enampakkumisel  Viru-Nigula  vallale  kuuluv  alljärgnev vara:
  1. Korteriomand Nooruse tn 4-26, Aseri alevik, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 4074308, kahetoaline korter, 38,6m2), alghinnaga  500  eurot;
  2. Korteriomand Nooruse tn 4-30, Aseri alevik, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 4074708, kahetoaline korter, 39,5m2), alghinnaga  500  eurot;
  3. Korteriomand Nooruse tn 4-31, Aseri alevik, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 4074808, kahetoaline korter, 35,4m2), alghinnaga  500  eurot;
  4. Korteriomand Nooruse tn 2-23, Aseri alevik, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 4129208, kahetoaline korter, 35,4m2), alghinnaga  600  eurot;
  5. Korteriomand Kesktänav 9-1, Aseri alevik, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 4092908, ühetoaline korter, 26,6m2), alghinnaga  500  eurot;
  6. Korteriomand Mäe tn 16-53, Kunda linn, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 2881631, ühetoaline korter, kolmas korrus, 33,7m2), alghinnaga  4800  eurot;
  7. Korteriomand Mäe tn 15-58, Kunda linn, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 2007231 , ühetoaline korter, 28,3m2), alghinnaga  2000  eurot;
  8. Korteriomand Maarja tn 4-7, Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald (Kinnistu nr 4401531, ühetoaline korter, 28,3m2), alghinnaga  5660  eurot;
 2. Enampakkumisel osalemise tasu ei ole, on määratud tagatisraha, suuruses 10% alghinnast, mis peab olema laekunud Viru-Nigula Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE 252200221011939622 (Swedbank) hiljemalt üks päev enne pakkumuste esitamise tähtaega.
 3. Enampakkumiseks osalemiseks peab esitama hiljemalt 16. juulil 2018 kella 14.00-ks Viru-Nigula Vallavalitsusele (Kasemäe 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald) järgmised dokumendid: avaldus koos hinnapakkumuse ja kontaktandmetega, isikutunnistuse või passi koopia. Dokumendid esitatakse kinnises ümbrikus märkega „Korter" või meili teel digitaalselt allkirjastatult aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee
 4. Vallavara müük enampakkumise korras toimub Viru-Nigula vallavara valitsemise kord alusel. Pakkumused avatakse komisjoni poolt kell 16.07.2018 kell 15.00. Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega. Parima pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse notariaalselt kinnitatud leping. Lepingu sõlmib vallavanem või tema volitatud isik. Enampakkumises osalejale, kelle pakkumus ei olnud edukas, tagastatakse tagatisraha kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist või enampakkumise nurjunuks tunnistamist.
 5. Enampakkumise varaga tutvumine kohapeal kokkuleppel. Täiendav informatsioon ja kooskõlastused: Vladimir Kruzman- vallavara-ja järelevalvespetsialisti, tel.: 5330 0486, vladimir.kruzman@viru-nigula.ee või üldmeilile vallavalitsus@viru-nigula.ee