« Tagasi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate aasta tervisedendaja tunnustamiseks

Aasta tervisedendaja tiitli andmisega tunnustatakse inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.

Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud omavalitsused jt.

Kandidaate saab esitada 31.oktoobrini 2018 aadressil https://docs.google.com/forms/d/1fRDBeuuJxcXKsR9soyxYaqh4NHgSuVmD4e4iK70gcCI/edit  või vabas vormis, kus on välja toodud tunnustatava kontaktandmed, tervisedenduse alase tegevuse ja selle tulemuslikkuse lühikirjeldus, esitaja andmed.

Kandidaatide seast valib laureaadi VIROL-i juures tegutsev Lääne-Viru Tervisenõukogu.

Laureaat esitatakse Sotsiaalministeeriumile tunnustamiseks.

 

Aasta tervisedendaja tiitlit antakse välja alates 2012.aastast. Seni on aasta tervisedendaja tunnustamisega tegelenud Lääne-Viru Maavalitsus.

Märgakem ja tunnustagem enda ümber neid, kes oma aega ja energiat panustavad maakonna tervisedenduse järjepidevaks arenguks.

 

Lisainfo Kaidy Aljama